kanekoyuki_skajan_05 | 金子有希 × ARMA BIANCA コラボアパレル発売記念トークイベント