kanekoyuki_skajan_04 | 金子有希 × ARMA BIANCA コラボアパレル発売記念トークイベント