caligula_shibuya109_talkshow | 「Caligula カリギュラ」3周年記念アート展