bananafish_shibuya109_kakioroshi_denim_tshirt_02 | BANANA FISH POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109