bananafish_shibuya109_kakioroshi_denim_tapestry_02 | BANANA FISH POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109